Dora-e-Tafseer 2012, Mufti Zarwali Khan Sahab

Dora e Tafseer 2012

Jamih Ahsanululoom

 Mufti Mohammad Zarwali Khan Sahab Damat Barakaatuhum

 

Day

Description / Tafseeli Mazameen

Download

Day#1 MUQADMAH#1: Qurani Uloom, Quran ki Azmat,
Day#2 MUQADMAH#2: Wujooh e Shirk aur uski Tafseel
Description  
Day#3 MUQADMAH#3: Shirk ki Iqsaam, Usool-e-Tafseer
   
Day#4 MUQADMAH#4: Ahem Muhim Tafaseer, Tafsser se mutalliq Chand Ahem kitabo ka Tarruf,
 
Day#5  Mazeed Tafseer Al-Fatiha,-Qirat Khalful Imam ka Masla-Madad Sirf Allah se-Aamee bil Jahar/Sirri ka Masla-Anwar Shah Kashmeri k ManaqibSURAH Maryam: Ruku 1 & 2,-Surah Fatiha ka Surah Maryam se Rabat-Zikriya (Alaih Salam) ki Dua-Maryam Alaih Salam ka Waqia (karamat)
 
Day#6 SURAH Maryam: Mukammal, -Hazrat Ibrahim, Mosa, Idrees AlaihimulSalam k waqiat,Surah Baqarah:-Fatiha aur Baqarah ka Rabat, Baqarah  ka Khulasa,Mozu-e-Baqarah: 1-Tauheed, 2-Risalat per Aetrazat aur Quran k Jawabat, 3-Jehad k Marhalo ki Tafseel
   
Day#7 Surah Taha ki Tafseer:
   
Day#8 Surah Ambia ki Tafseer, Surah Aal-e-Imran ka Khulasa aur Mazameen
   
Day#9 Surah Ambia ki Takmeel, Ambia Alaihimus Salam k Tafseeli Qissay,Surah Nisa ka Khulasa aur Mazameen
   
Day#10 Surah Al-Hajj: Surat k maqsad: isbat tuheed or ibadat makhlasa Lillahi Wahdah
khulasa-.taqwa ikhtiyar krna. surat k andar bht si aqali misale di gai he or un se taheed ko sabit kiya gaya he or ibate makhlasa ko.
hari pagri ka zikar, Hajj k un masail ka zikar jo SURAH BAQARA me zikar nai huey . haram mal se Hajj krne wale ka bayan
 
Day#11  Surah Mominoon: Momino ki sifaat aur kamyabi ki khushkhabri, Kafiro k bad-Afaal aur un per Sakht Azab ki waeed, Har Janwar me 7 Cheezyn Haram hain, Kapooray bhi Haram hain, Shia/Rawafiz aur Qadiyanio k Aqaaid ka Radd, surat k aakhir me Jado shar torne k lye 1 bht mujrib Amal
 
Day#12 Surah An’aam ki Tafseer:Nabi (Salallahu Alaihi waSallam) k Aalimul Ghaib, Mukhtar-e-kul honay ki Nafi, Shirk fit-tasarruf aur shirk fil-Ilm ka Radd, Dawah e surah An’aam,Surah Noor ki Tafseer: Ammi Aysha (RadiAllah Anha) ki Iffat o Pak damni, Sahaba ka Maqam aur Sahaba per Jirah kerne walo ka Anjam,
Radd-e-Rafziat o Modoodiat, Firqa-e-Baatila aur Yahoodi Sazishayn, Ahl-e-Haq Ulama ki Shan me bad zubani kerne walo ka Anjam.
 
Day#13 Tafseer Surah Noor:Khulasa Surah A’araf:
   
Day#14 Tafseer Surah Furqan:Sadaqat-e-Quran, Asbaat-e-Tauheed, Shirk ki Nafi, Aakhirat ka Saboot, Seher, Quran se Doori per Waeed, Bid’at ka natija Shifa’at se mehromi, Jehad ka ek Ma’ana Tabligh, Ebad-ur-Rahman ki Siffaat.Khulasa Surah Al-Anfal: Jehad aur Maal-e-Ghaneemat k Masaail, Qayam-e-PAKISTAN k waqt Ulame-e-DEOBAND ka kirdar, Qaid-e-Azam aur Ulame-e-Deoband, Qaid-e-Azam ki waseeat,
   
Day#15 Surah Shu’ara ki Tafseer: Quran ki Sadaqa,Allah ki Wahdania, Shirk ka radd, Hazrat Moosa, Ibrahim, Nooh, Loot AlaihimusSalamk waqiat, Shaairo (Poets) ki haqeeqat aur Musalman Shu’ara ka tarruf.Surah Tauba ka Khulasa: Kuffar o Munafiqeeen se Bara’at ka izhar.. (mazeed tafseer kal hogi)
   
Day#16 Khulasa Surah Tauba, Surah Younus, Surah Hood
Tafseer Surah Namal
 
Day#17 Surah Namal ki Takmeeli Tafseer, Shirk fit tasarruf ka radd,qayamat ki ek alamat hai k zameen se ek janwar niklayga (tafseel), Khulasa Surah Yousuf: 4 Maslay 1_Allah k siwa koi ghaib dan nahi, 2_Al_ittela-wal ikhtiar
lillahi wahdah, 3_Ebadat-ul-makhlasa, 4_Al-Umooru kulliha biyadih,
Surah me yousuf Alaihim us Salam k waqiat me 50 marhalay,
Shaikh k Jail me Ahl-e-Tahsai se Manazray.
   
Day#18 Surah Qasas ki Tafseer: Mahar ki Tafseel, Fidya, raat aram k lye hai, Shaikh ki ek kitab “Karahci ka Dajjal baJawab Ghar ka Charagh” Tauheedi Jamat k bani Captian Masood Usmani ki ek kitab k radd me.
 
Day#19 Surah Ankaboot ki Tafseer:Ilm k Istehkam k lye Quran ki Tilawat zaroori hai, Esal e SAwab kbarhaq honay ki Tafseel, Jo deen k lye apnay aapko waqf karayga uskay lye Allah khud rastay banayga_ Chand waqiat,
Tafseer Surah Room: Abul Barjan ki Surah Room se 583 Hjiri me Bait ul Maqdas Fatah honay ki Peshangoi Tafseeli waqia, Raat sonay k lye hai, Allah ki koi Misl nahi lekin Masal A’ala haiTAfseel.
Tafseer Surah Luqman: Tauheed, Risalat, wuqoo-e-qayamat aur shirk ki nafi
 
Day#20 Khulasa Surah Ra’ad: Sadaqat-e-Quran, Peghamber ki Haqqaniat, Tauheed, Ghaib dan Sirf Allah, Mukhtar-e-kul Sirf Allah, Tawakkal Alallah Zaroori hai, Qayamat ka Wuqoo,Khulasa Surah Ibrahim: Qayamat ka barpa hona, Amsaal.
Khulasa Surah Hijr: wuqoo-e-Qayamat Mufassal, Pehla Ghair Muqallid Shaitan Tha.
Khulasa Surah Nahl: Allah ki Wahdaniat, Aap (Salallahu Alaihi waSallam) ki haqqaniat, Murdo ki rooh aur jism k ilhaq ka masla, Ambia Qabaro me Hayat hain.
Khulasa Surah Bani Israeel: Meraj un Nabi (Salallahu Alaihi waSallam) 1 raat me Quran khatm kerne walay 4 ashkhaas, Ambia apnay Muajzat aur Aulia apni karamat k bawajood mushkil kusha nahi hain.Tafseer Surah Sajda: Fazeelat Surah Sajda, Darhi ki ahmiat, Imamat k 4 masasib, Bid’at ki Nahoosat
 
Day#21 Tafseer Surah Ahzab: Ghazwa e Khandaq, Salat o Salam ka Tareeqa aur Aadab,
   
Day#22 Surah Saba aur Surah Fatir ki Tafseer: Tauheed ka Asbaat o Shirk ki Nafi, Wuqoo e Qayamat, Sadaqat e Quran, Kitabo se Mohabbat, Masla Sama-e-Moutaa (kia murday suntay hain?) سماع ‌موتی,
 
Day#23 Tafseer Surah Yaseen: Fazeelat-e-Surah, Mushkilat aur dafa-e-baliyyat me teer bahadaf surah, khas dua ki qubooliat k lye Surah Yaseen ko perhne ka ek tariqa, Dua ki Ahmiat o Maqam, Heela jaiz hai, aur fidya k masaail, Shair o Shairi
 
Day#24    
   
Day#25  
   
Day#26  
   
Day#27  
   
Day#28  
   
Day#29  
   
Day#30    
   
Day#31    
   
Day#32    
   
Day#33  
   
Day#34  
   
Day#35  
   
Day#36    
   
Day#37    
   
Day#38  Tafseer Surah Duha – Surah Naas  
 

8 thoughts on “Dora-e-Tafseer 2012, Mufti Zarwali Khan Sahab

  1. salam
    bai mujy sirf quran ki surato ka audio khulasa chahiye kesi b deobandi aalim ki awaz me ho. jazakallah

Leave a Reply